Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.
Místnost:514
Telefon:+420 22435 6291
e-mail:

Konzultační hodiny (v semestru)

Den konzultaceČasPoznámka
pondělí13:30 - 15:00

Přednášky

TZB a infrastruktura sídel I, TZB a infrastruktura sídel II, TZB a infrastruktura sídel III, Technical Infrastructure II-Urban Utilities - Erasmus, Technical Infrastructure II-Urban Utilities - Master

Cvičení

TZB a infrastruktura sídel I, TZB a infrastruktura sídel II, TZB a infrastruktura sídel III, Technical Infrastructure II-Urban Utilities - Erasmus, Technical Infrastructure II-Urban Utilities - Master

Ateliéry, projekty

Bakalářský projekt, Ateliér-bytové stavby, Ateliér-studie k bakalářské práci, Ateliér-soubor staveb, Ateliér-volné zadání, Ateliér-realizační projekt, Ateliér-občanská stavba, Ateliér-urbanismus, Ateliér-povinně volitelný, Diplomní projekt

Poznámka, informace k výuce

KONTAKTNÍ VÝUKA
Konzultace ateliérových prací ( BP, REA, DP... ) po individuální domluvě mailem nebo chatem přes MS Teams

Publikační a vědecko-výzkumná činnost

[ 1 ]. Marková L., Vyoralová Z.: TZB 40: Umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody, Vydavatelství ČVUT, 1999 – skripta, 50% podílu – část Umělé osvětlení
[ 2 ]. Kabele K. a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1: Zdravotní technika a vytápění, Vydavatelství ČVUT, 2007- skripta, 30%podílu – části: Typologie a zařizovací předměty a Kanalizace
[ 3 ]. Papež K. a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 2: Vzduchotechnika, umělé osvětlení a hromosvody, Vydavatelství ČVUT,2007- skripta, 40% podílu – části: Umělé osvětlení a hromosvody
[ 4 ]. Hrdlička P., Vyoralová Z.: Technická infrastruktura měst a sídel, Vydavatelství ČVUT,2013-skripta, 50% podílu – části Úvod do městského inženýrství, Odvodnění území, Zásobování území tepelnou energií a Hospodaření s odpady
[ 5 ]. Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje, sborník mezinárodní konference, 2004 – článek
[ 6 ]. Sdružené osvětlení – sborník konference,2004
[ 7 ]. Vnitřní kanalizace – sborník SKANSKA,2008
[ 8 ]. Člověk a světlo v architektuře – sborník konference Stavitelství v architektuře,2008
[ 9 ]. Světlo v architektuře – sborník konference Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov,2012
[ 10 ]. Vnitřní kanalizace a odvodnění objektů – Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje, 2004 - přednáška
[ 11 ]. Sdružené osvětlení, princip a využití - Hygienický ústav Praha , 2004, přednáška
[ 12 ]. Světlo v architektuře - Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov,2012, přednáška
[ 13 ]. METROSTAV – postgraduální kurz 2007, Typologie prostorů se zařizovacími předměty, Typy a počty zařizovacích předmětů , Zdravotní technika pro handicapované - přednášky
[ 14 ]. METROSTAV – postgraduální kurz 2007, Vnitřní kanalizační systémy, Způsoby odvodnění podzemních prostor, Likvidace dešťové odpadní vody - přednášky
[ 15 ]. METROSTAV – postgraduální kurz 2007, Umělé osvětlení - přednáška
[ 16 ]. METROSTAV – postgraduální kurz 2007, Uzemnění a bleskosvody - přednáška
[ 17 ]. SKANSKA – postgraduální kurz 2004, Hlavní zásady realizace rozvodů vnitřní kanalizace - přednáška
[ 18 ]. Bytové družstvo Praha 10 – Zápach z vedení vnitřní kanalizace, způsob nápravy, 2009 - posudek
[ 19 ]. K+K Hotel Central, Praha 1 – Vodovodní potrubí ( barva vody ),2008 - posudek
[ 20 ]. Jedličkův ústav Praha 2 – dostavba Pavilonu ergoterapie, 2008 – posudek
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2023 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899