BETONY V KONTEXTU: BLOK KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK

V rámci projektu Betony v kontextu, který byl podpořen z fondu uměleckých prostředků FA ČVUT měli studenti Fakulty architektury i širší veřejnost příležitost nahlédnout na soudobou architekturu z pohledového betonu z jiné perspektivy. V tomto roce byly uskutečněny tři komentované prohlídky: interiéry Šporkova paláce a paláce Národní (DRN) a exteriéry domů z pohledového betonu na Praze1. 

Šporkův palác nebo také Piccolominiovský palácMartinický dům či U dvou zlatých lvů  se nachází v Praze na Malé Straně. Exkurze se týkala rekonstrukce a přístavby památkově chráněného komplexu tří budov, renovovaných v letech 2014 až 2017. Po přestavbě by měly prostory co nejdůvěryhodněji odpovídat původnímu návrhu architekta Josefa Gočára a to za použití progresivních konstrukcí a materiálů. Interiéry Šporkovského paláce prováděl architekt Petr Jehlík z ateliéru Fiala+Němec.

Drn je polyfunkční budova na rohu ulic Národní a Mikulandská na Novém Městě v Praze 1, která slouží jako kanceláře, restaurace, obchody a galerie. Byla postavena mezi lety 2012 až 2017 a v roce 2019 získala titul Stavba roku. Má skleněnou fasádu s kovovými ozdobnými prvky a ochozy, na kterých roste zeleň a na jaře barevné tulipány. Právě díky netypickému umístění zeleně na střechu budovy, ale i na její fasádu, získala svůj název. V interiéru jsou zakomponovány materiály (parkety, cihly, tašky či trámy) ze sousedního Schönkirchovského paláce, které bylo nutno odstranit při jeho rekonstrukci. Tyto stopy minulosti jsou postaveny do kontrastu s moderními materiály, jako je pohledový beton, který je společně se dřevem a kovem materiálem typickým pro Fialovu tvorbu. Budova DRNu je napojena na barokní Schönkirchovský palác, který v tom samém období prošel komplexní rekonstrukcí. Ve vnitřním dvoře vznikla odpočinková zóna se vzrostlým stromem z kovu s popínavou zelení, která propojuje právě starý palác s novostavbou.

Interiéry Drnu prováděl architekt Milan Vrána z ateliéru Fiala+Němec.

Venkovní okruh po Praze 1 zahrnoval tři stavby. První stavbou na prohlídkovém okruhu bylo Florentinum. Jedná se o administrativní komplex v městské části Praha 1 poblíž Masarykova nádraží. Fasády jsou zde řešeny modulovou fasádní konstrukcí s předsazeným sklobetonovým obkladem světlé barvy v typových podlažích a tmavé barvy v parteru. Další stavbou na trase byl Hotel ra 15 v centru Prahy s fasádou, která pracuje s plasticitou v členícím i v kubistickém principu. Fasáda se skládá z konvexních a konkávních skořepin z pohledového sklovláknobetonu na celou výšku podlaží. Vzhled objektu se mění se stanovištěm pozorovatele. Poslední stavbou je bytový dům s tělocvičnou s celkem 33 malometrážními byty (pronajaty MČ jako startovní stabilizační byty zaměstnanců Města – učitelé, strážníci apod.) a školní tělocvična sousedící ZŠ. Celkový koncept návrhu budovy je postaven na principu stavebnice z prostorových jednotek. Technologické řešení je postavené na levných materiálech v precizním zpracování detailu. Nejvýraznějším prvkem je sendvičový plášť krytý sklocementovými deskami.

 Okruh od Florentina po Petrské náměstí komentoval architekt Jaroslav Sládeček.

1. místo v mezinárodní soutěži MAKE CONCRETE ALIVE

Studenti Monika Jůzová, Jakub Daniel a Jáchym Kopecký zvítězili se svým betonovým dílem “BathZoom” v mezinárodní soutěži MAKE CONCRETE ALIVE pořádanou v rámci Sympózia FIB  Concrete Innovations in Materials, Design and Structures v polském Krakově. Betonovou sadu určenou do koupelny studenti vyrobili v rámci workshopu Archibeton, který byl pořádán Ústavem stavitelství II. pod vedením Ing.Radky Pernicové Ph.D. a Ing.Moniky Utěšené.


 Dne 7.5. a 14.5.2019 proběhly na FA ČVUT studentské vědecké konference "Dřevěné konstrukce a dřevostavby se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu" a "Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky"Workshop DIY ARCHIBETON

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2023 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899