Ateliér-studie k bakalářské práci

Konzultace podle potřeb studentů v odborných oblastech zajišťovaných ústavem (TZB, technická infrastruktura, realizace staveb, ekonomie staveb, organizace, řízení a právo, stavební fyzika).

Kód: ATZBP
Program: B
Jazyk: Čeština
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2022 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899