TZB a infrastruktura sídel II

Technická infrastruktura a její funkce, odvodnění území, zásobování sídel vodou, plynem, teplem a el.energií, sdělovací technika, integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady.

Kód: 524TZ1N/TZI2K
Semestr: 7
Program: M
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

PŘEDNÁŠKY SPOLEČNÉ S KRAJINÁŘSKOU ARCHITEKTUROU

Pro vyhledávání pražských dat možné použít portál: www.geoportalpraha.cz

Rozvrh hodin ZS 2021/2022

1.Technická infrastruktura ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
2.Zásobování území vodou ( Ing. Petr Hrdlička )
2 - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU (PDF  3,2 MB)
3.Odvodnění území ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
3 - ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ (PDF  4,3 MB)
4.Energie sídla - Elektrické soustavy ( Ing. Petr Hrdlička )
4 - ELEKTRICKÁ ENERGIE (PDF  8,7 MB)
5.Energie sídla - tepelné sítě, zásobování plynem ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
6.Informační systémy ( Ing. Petr Hrdlička )
7.Odpadové hospodářství ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )

Poznámka k přednáškám

SZ - Architektura a urbanismus PDF 131 kB

Doporučená literatura a podklady

Literatura:
doc.Ing.F.Medek,CSc.:Technická infrastruktura měst a sídel,skriptum ČVUT,říjen 2005

Ing.Z.Vyoralová, Ing.P.Hrdlička:Technická infrastruktura měst a sídel, skriptum ČVUT, 2013


Přednášející

Cvičení

Zadání jednotlivých úloh budou zpracovávány na předem vybrané urbanizované území.
Podmínky udělení zápočtu:
- účast na cvičení 100%
- odevzdávání úloh v požadovaném rozsahu

Poslední termín k udělení zápočtu je 12.2.2021. Termín a forma odevzdání úloh dle dohody s vyučujícím.

Literatura:
doc.Ing.F.Medek,CSc.:Technická infrastruktura měst a sídel,skriptum ČVUT,říjen 2005

Ing.Z.Vyoralová, Ing.P.Hrdlička:Technická infrastruktura měst a sídel, skriptum ČVUT, 2013


1.Průzkum urbanizovaného území
2.Vyhodnocení urbanizovaného území
3.Návrh vnějšího vodovodu - vedení 2. a 3. kategorie
Vnější vodovod - řez (PDF  41,3 kB)
4.Odvodnění území jednotnou ( příp. oddílnou ) kanalizační sítí
5.Energetické potřeby sídla - bilanční výpočty
6.Energetické potřeby sídla - návrh distribučních sítí
7.Konzultace, kompletace

Cvičící

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2023 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899