Bakalářský projekt

Konzultace pro samostatné zpracování dílčích částí projektů v odborných oblastech zajišťovaných ústavem.

Kód: BP
Program: B
Jazyk: Čeština

Cvičení

1.REALIZACE STAVEB

DISTANČNÍ VÝUKA Konzultace BP budou probíhat individuálně online přes MS Teams. Konzultace přes email nebudou akceptovány.
2.TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV obor Architektura a urbanismus
Půdorys podlaží (PDF  225 kB)
Půdorys podlaží (PDF  239 kB)
Půdorys podlaží (PDF  232 kB)
3.TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV obor Krajina
4.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
PBRS - VZOR (DOCX  80,3 kB)
PBRS výkres 1 (PDF  1,2 MB)
PBRS výkres 2 (PDF  2,1 MB)
PBRS - výkres - situace (PDF  1,6 MB)

 

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2023 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899