Bakalářský projekt

Konzultace pro samostatné zpracování dílčích částí projektů v odborných oblastech zajišťovaných ústavem.

Kód: BP
Program: B
Jazyk: Čeština

Cvičení

1.REALIZACE STAVEB

DISTANČNÍ VÝUKA Konzultace BP budou probíhat individuálně online přes MS Teams. Konzultace přes email nebudou akceptovány.
2.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV obor Architektura a urbanismus

DISTANČNÍ VÝUKA Konzultace BP a DP budou probíhat buď online přes MS Teams v individuálně dohodnutých termínech v po a čt nebo v případě pouze konkrétních dotazů přes email.
Půdorys podlaží (PDF  225 kB)
Půdorys podlaží (PDF  239 kB)
Půdorys podlaží (PDF  232 kB)
3.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV obor Krajina

DISTANČNÍ VÝUKA Konzultace BP a DP budou probíhat buď online přes MS Teams v individuálně dohodnutých termínech v po a čt nebo v případě pouze konkrétních dotazů přes email.
4.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Požár - požadavky k BP (PDF  42,4 kB)
Požár 1 (PDF  71,1 kB)

 

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2021 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899