TZB a infrastruktura sídel III

Předmět se zabývá energetickou náročností budov v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie.

Kód: 524TZ2N
Semestr: 8
Program: M
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: klz
Typ: povinně volitelný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Ukončení předmětu :

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který bude udělen po odprezentování/odevzdání( poster A3 ) seminární práce.

Harmonogram předmětu

Rozvrh hodin LS 2021/2022

POZOR - Veškeré informace i na moodle-výuka a MS Teams

1.Seznámení s problemtikou, harmonogram a organizace předmětu. Zadání vlastní seminární práce.( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
2.Energie budov, PENB. ( Ing. Dagmar Richtrová ) Obnovitelné zdroje energie, jaderná energie ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
2a - PENB (PDF  2,3 MB)
3.Sluneční energie – aktivní využití ( Ing. arch. František  Novotný )
4.Pasivní architektura ( Ing.arch. Jaroslava Rolínková )
5.Nízkopotenciální energie – tepelná čerpadla( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
5-Tepelná čerpadla (PDF  5,1 MB)
6.Vysokopotenciální energie - geotermální energie ( Ing.arch. Pavla Vrbová )
7.Energie větru a vody ( Ing.arch. Pavla Vrbová )
8.Biomasa ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
8-Biomasa (PDF  4,2 MB)
9.KONZULTACE
10.Hospodaření s vodou v budově a přilehlém pozemku ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
11.Tendence v hospodaření s vodou v krajině včetně urbanizovaného území. Modrozelená infrastruktura ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
12.Zelené a modré střechy, zelené fasády - Ing.R.Fingerová, externista
13.PREZENTACE/ ODEVZDÁVÁNÍ seminárních prací

Přednášející

Cvičení

1.
3.PENB
PENB - manuál (PDF  839 kB)
PENB - RD 1 (XLSM  3,6 MB)
PENB - BD 1 (XLSM  1,8 MB)
4.NKN - info na stránce :http://nkn.fsv.cvut.cz/ - po registraci volně ke stažení
NKN (XLSM  9,5 MB)

Cvičící

Podmínky udělení zápočtu:

  • Účast na přednáškách
  • Odevzdání a odprezentování vlastního projektu ( zvažována forma Workshopu )

 

Způsob odevzdání : poster A3

 

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2022 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899