TZB a infrastruktura sídel III

Předmět se zabývá energetickou náročností budov v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie.

Kód: 524TZ2N
Semestr: 8
Program: M
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: klz
Typ: povinně volitelný
Jazyk: Čeština

Přednášky

POZOR - nové informace k SVK ( termíny, forma konference atd ) - na stránce:moodle-ostatní

VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ K ÚČASTI NA SVK

Výzva k přihlášení k účasti na SVK 2020 PDF 228 kB

POZOR - Na stránce SVK ( moodle-ostatní ) jsou ukázky několika postrů, článků a prezentací z loňského roku.

DISTANČNÍ VÝUKA

Přednášky :

Přednášky jsou a budou v termínu konání zveřejněny na moodlu a stránkách ústavu. Budou vyhrazeny určené hodiny chatu přes MS Teams, kdy je možné vznášet dotazy k přednáškám, případně ujasnit některé nejasnosti. Předpoklad - úterý 13.00 – 15.00 hod.

Cvičení :

Cvičení probíhá formou postupného zpracovávání samostatné práce ( jak přibývají informace na přednáškách ). Konzultace postupů bude možná, stejně jako přednášky, přes MS Teams v určených hodinách. Předpoklad - úterý 13.00 – 15.00 hod.Veškeré podklady, postupy a odkazy nutné ke zpracování seminární práce jsou nebo budou nahrány na moodlu a zveřejněny na stránkách ústavu.

Ukončení předmětu :

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který bude udělen, po splnění požadavků na seminární práci, na

Postup k vypracování seminární práce " kuchařka " - doplněno

Závlahy - základní informace PDF 1,3 MB

Harmonogram předmětu PDF 479 kB

Rozvrh hodin LS 2019/2020 PDF 207 kB

Seznámení s jednotlivými druhy obnovitelné energie a nejvýhodnějšími způsoby jejich praktického využití. Základní principy chladících systémů.

POZOR - Veškeré informace i na moodle-výuka

1.Seznámení s problemtikou, harmonogram předmětu, právní předpisy, terminologie. Zadání vlastní seminární práce.( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
Úvod do problematiky (PDF  4,6 MB)
2.Pasivní a aktivní využití solární energie ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. ) ( Ing.arch. Jaroslava Rolínková )
3.Geotermální energie, tepelná čerpadla ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) ( Ing.arch. Jaroslava Rolínková )
Geotermální energie (PDF  1,9 MB)
Tepelná čerpadla (PDF  3,5 MB)
4.Biomasa( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
Biomasa (PDF  4,1 MB)
5.Energie vody a větru( Ing.arch. Pavla Vrbová )
Energie větru a vody (PDF  4,6 MB)
6.Chlazení ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )
Chlazení (PDF  2,8 MB)
7.KONZULTACE - přes Teams ( chat nebo hovor ) nebo mailem ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
8.Hospodaření s vodou v objektu a na pozemku( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
9.Voda v krajině ( Ing. Petr Hrdlička )
Voda v krajině (PDF  6,1 MB)
10.Inteligentní území ( Ing. arch. František  Novotný )
Inteligentní území (PDF  6 MB)
11.Voda v urbanizovaném území - Ing.arch.Karin Grohmannová

Přednášející

Cvičení

Aplikace informací o obnovitelných zdrojích energie na vlastní zadání ( rodinný dům, rozsahově menší objekt ). tepelně technické posouzení daného stavu objektu, zatřídění objektu do energetické třídy. V případě nevyhovujícího energetického stavu návrh variant jeho zlepšení ( stavební úpravy, obnovitelné zdroje energie... ) Prezentace vlastního návrhu řešení energeticky úsporného objektu.

1.Tepelné posouzení zvoleného objektu, jeho zatřídění do energetické třídy, návrh opatření na zlepšení daného energetického stavu. Možnosti využití alternativních zdrojů tepla pro zadaný objekt.
2.Posouzení nového, energeticky úspornějšího stavu zadaného objektu
3.PENB
PENB - manuál (PDF  839 kB)
PENB - RD 1 (XLSM  3,6 MB)
PENB - BD 1 (XLSM  1,8 MB)
4.NKN - info na stránce :http://nkn.fsv.cvut.cz/ - po registraci volně ke stažení
NKN (XLSM  9,5 MB)

Cvičící

Zápočet studentům bude udělen na základě:

  • účast na přednáškách a cvičeních
  • odprezentování vlastního návrhu energeticky úsporného objektu
  • odevzdání projektu ( situace, půdorysy a řezy původního a nově navrženého stavu objektu, tepelně technické zhodnocení původního a nového stavu objektu, popis stavebních úprav, způsob využití alternativních zdrojů energie a jejich využití v rámci pokrytí energetické náročnosti objektu, závěr ) - poster A3

 

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899