TZB a infrastruktura sídel III

Předmět se zabývá energetickou náročností budov v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie.

Kód: 524TZ2N
Semestr: 8
Program: M
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: klz
Typ: povinně volitelný
Jazyk: Čeština

Přednášky

SVK - 14.5.2019 téma Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky

Veškeré informace včetně přihlášení : www.moodle-ostatni.cvut.cz klíč:SVKOZEARC

Celkový harmonogram předmětu PDF 476 kB

Rozvrh hodin LS 2018/2019 PDF 205 kB

Seznámení s jednotlivými druhy obnovitelné energie a nejvýhodnějšími způsoby jejich praktického využití. Základní principy chladících systémů.

1.Seznámení s problemtikou, harmonogram předmětu, právní předpisy, terminologie. Zadání vlastní seminární práce.( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 19.2.
Úvod do tématiky OZE (PDF  4,4 MB)
2.Sluneční energie a pasivní solární architektura ( Ing.arch. Jaroslava Rolínková ) - 26.2.
3.Aktivní solární systémy ( Ing. arch. František  Novotný ) - 5.3.
4.Nízkopotenciální energie - tepelná čerpadla ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 12.3.
Tepelná čerpadla (PDF  3,4 MB)
5.Vysokopotenciální energie - geotermální energie - 19.3.
Geotermální energie (PDF  3,9 MB)
6.Energie větru a vody ( Ing. arch. Karolína Falladová ) - 26.3.
Energie větru a vody (PDF  5,9 MB)
7.Biomasa ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 2.4.
Biomasa (PDF  4 MB)
8.Energetické využití odpadů, inteligentní území ( Ing. arch. František  Novotný ) - 9.4.
9.Energetický potenciál odpadní vody, hospodaření s vodou v objektu ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 16.4.
Hospodaření s vodou (PDF  4,3 MB)
10.Chlazení budov ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. ) - 23.4.
Chlazení (PDF  10,3 MB)
11.Odpadá výuka ( učí se jako st ) - nahrazena 7.5.konzultacemi od 16.00 hod( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) ,( Ing. arch. František  Novotný ) ,( Ing.arch. Jaroslava Rolínková ) ,( Ing. arch. Karolína Falladová ) - 30.4.
Hromosvody (PDF  2,8 MB)
12.MaR - externista.Konzultace - 7.5. ÚČAST NUTNÁ !!!

Přednášející

Cvičení

Aplikace informací o obnovitelných zdrojích energie na vlastní zadání ( rodinný dům, rozsahově menší objekt ). tepelně technické posouzení daného stavu objektu, zatřídění objektu do energetické třídy. V případě nevyhovujícího energetického stavu návrh variant jeho zlepšení ( stavební úpravy, obnovitelné zdroje energie... ) Prezentace vlastního návrhu řešení energeticky úsporného objektu.

1.Tepelné posouzení zvoleného objektu, jeho zatřídění do energetické třídy, návrh opatření na zlepšení daného energetického stavu. Možnosti využití alternativních zdrojů tepla pro zadaný objekt.
2.Posouzení nového, energeticky úspornějšího stavu zadaného objektu
3.PENB
PENB - manuál (PDF  839 kB)
PENB - RD 1 (XLSM  3,6 MB)
PENB - BD 1 (XLSM  1,8 MB)
4.NKN - info na stránce :http://nkn.fsv.cvut.cz/ - po registraci volně ke stažení
NKN (XLSM  9,5 MB)

Cvičící

SVK  - 14.5.2019 téma Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky

Veškeré informace včetně přihlášení : www.moodle-ostatni.cvut.cz  klíč:SVKOZEARC

Zápočet studentům, kteří se nezúčastní SVK, bude udělen na základě:

  • účast na přednáškách a cvičeních
  • odprezentování vlastního návrhu energeticky úsporného objektu
  • odevzdání projektu ( situace, půdorysy a řezy původního a nově navrženého stavu objektu, tepelně technické zhodnocení původního a nového stavu objektu, popis stavebních úprav, způsob využití alternativních zdrojů energie a jejich využití v rámci pokrytí energetické náročnosti objektu, závěr ) - poster A3

Termíny konzultací :

  • čtvrtek 30.5. - 10.00 hod před místností 514
  • úterý 11.6. - 10.00 hod před místností 514

 

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899