TZB a infrastruktura sídel I

Ústřední vytápění budov, vzduchotechnika, umělé osvětlení vnitřních prostorů, vnitřní kanalizace,vodovod a plynovod, elektrické silové rozvody v budově.

Kód: 524TZIB/TZIK
Semestr: 5
Program: B
Rozsah: 2+2
Kredit: 4
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Rozvrh hodin ZS 2021/2022

Přenášky i pro studijní obor KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA - TZIK

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK ZS 2021/2022

Instalace DDS CADu Instalace DDS CADu

Pokud instalace nefunguje ! Problémy s instalací DDS Cadu

DDS Cad bude nainstalován v počítačové učebně S147b

1.Úvod do problematiky TZB. ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) TZB a jeho vliv na vnitřní prostředí, základy vzduchotechniky, VZT ve velkých objektech včetně strojovny VZT ( Ing.arch. Pavla Vrbová ) – 20.9.2021
2.VZT v bytových domech, hybridní a přirozené větrání ( Ing.arch. Pavla Vrbová ) – 27.9.2021
3.BIM ( Ing. Jan Míka ) – 4.10.2021
3 - BIM (PDF  3,8 MB)
4.Základy vytápění, zdroje tepla, otopné soustavy, komíny ( doc.Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. ) – 11.10.2021
5.Vytápění velkých objektů, bytových a rodinných domů, ohřev teplé vody ( doc.Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. ) – 18.10.2021
6.6. Základy chlazení, tepelná zátěž, možnosti chlazení, akumulace chladu ( doc.Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. ) – 25.10.2021
6 - Chlazení (PDF  1,9 MB)
7.Vodárenství, objekty na vodovodní síti, vodovodní přípojka, vnitřní vodovod ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 1.11.2021
7 - Vnitřní vodovod 1 (PDF  3,7 MB)
8.Ohřev TV, požární vodovod, vodovod ve výškových budovách ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 8.11.2021
8 - Vnitřní vodovod 2 (PDF  1,8 MB)
9.Odpadní vody, zařizovací předměty, vnitřní kanalizace splašková, odvodnění podzemních podlaží, kanalizační přípojka ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 15.11.2021
10.Vnitřní kanalizace dešťová, čištění a likvidace odpadních vod, objekty na kanalizační síti, zpětné využití odpadních vod, kanalizace ve výškových budovách ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 22.11.2021
11.Topné plyny, vnější plynovod, plynovodní přípojky, vnitřní plynovod, plynové spotřebiče ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 29.11.2021
11 - Vnitřní plynovod (PDF  2,4 MB)
12.Elektrorozvody - Silnoproud, slaboproud. Umělé osvětlení vnitřních prostorů ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 6.12.2021
12 - Elektrorozvody (PDF  4 MB)
13.Hromosvody. Výtahy ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) - 13.12.2021
13 - Výtahy, hromosvod (PDF  3,6 MB)

Podmínky zkoušky

viz. Přednáška č.1 - Úvod

Přednášející

Cvičení

Návrh řešení bude zpracován do projektu vypracovaného studentem v atelierech ( mimo zadání 2B ).

Harmonogram cvičení

1.Vzduchotechnika a bytové větrání.
2.BIM
BIM - podklady (PDF  6,3 MB)
BIM - vložení (MP4  5,3 MB)
BIM - vložení střechy (MP4  1,4 MB)
BIM - výběr 01 (MP4  115 kB)
BIM - výběr 02 (MP4  147 kB)
BIM - výběr 03 (MP4  108 kB)
BIM - výběr 04 (MP4  123 kB)
BIM - kótování (MP4  9 MB)
BIM - vytvoření řezu (MP4  10,9 MB)
3.Ústřední vytápění budovy
4.Vnitřní vodovod
5.Vnitřní kanalizace
6.Vnitřní plynovod
7.Elektrické silové rozvody. Hromosvody.

Doporučená literatura a podklady

VyoralováZdravotní technika a zásobování plynem v budovách,ČKAIT, 2020
Vyoralová:TZB a infrastruktura sídel I - Zdravotní technika, 2016 - skriptum FA ČVUT
Vyoralová:TZB a infrastruktura sídel I - Vnitřní plynovod a vytápění, 2017 - skriptum FA ČVUT
Bystřický Pokorný : TZB A 2006, TZB B 2006– skriptum FA ČVUT
Houšková, Koubková : Technická zařízení budov-Cvičení 1- skriptum FA , ČVUT 2000
Centnerová, Papež : TZB II- větrání a klimatizace, cvičení- skriptum fakulty stavební ČVUT 2003
Kabele a kol. : Energetické a ekologické systémy 1 - skriptum fakulty stavební ČVUT 2005
Bystřický,Kaňka : Osvětlení - skriptum FA ČVUT
Marková, Vyoralová : TZB 40 – Umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody-skriptum Fsv ČVUT

Podmínky udělení zápočtu

a) účast na cvičení
b) konzultace - min.1x ke každému tématu
c) odevzdání grafických úloh 1 až 6 v požadovaném rozsahu
d) poslední termín odevzdání 11.2.2022

Forma odevzdání jednotlivých úloh:

  • Jednotlivé úlohy se odevzdávají v nadepsaných deskách - řešená profese, jméno, školní rok -
  • Kromě výkresové dokumentace by měla složka obsahovat velmi stručnou technickou zprávu s přiloženými výpočty a situaci ( závisí na požadavcích vyučujícího )

Jednotlivé opravené úlohy budou vráceny při udělení zápočtu.

Cvičící

ROZVRH HODIN ZS 2021_2022 (PDF 127 kB)
HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK (PDF 142 kB)
HARMONOGRAM CVIČENÍ (PDF 200 kB)

INSTALACE DDS CADu

Instalace DDS CAD 2020_21 (PDF 280 kB)
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2023 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899