TZB a infrastruktura sídel I

Ústřední vytápění budov, vzduchotechnika, umělé osvětlení vnitřních prostorů, vnitřní kanalizace,vodovod a plynovod, elektrické silové rozvody v budově.

Kód: 524TZIB/TZIK
Semestr: 5
Program: B
Rozsah: 2+2
Kredit: 4
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

DISTANČNÍ VÝUKA

přednášky - komentované přednášky uložené na moodle-vyuka

cvičení - online přes Teams, odevzdání úloh na moodle-vyuka

Rozvrh hodin ZS 2020/2021

Přenášky i pro studijní obor KRAJINÁŘSKÁ ARCKITEKTURA - TZIK

Instalace DDS CADu Instalace DDS CADu

Pokud instalace nefunguje ! Problémy s instalací DDS Cadu

DDS Cad bude nainstalován v počítačové učebně S147b

1.Úvod do problematiky TZB. ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) Základy vytápění, zdroje tepla, otopné soustavy, komíny. ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )
1-Úvod do TZB (PDF  506 kB)
2.Vytápění velkých objektů, bytových a rodinných domů, ohřev teplé vody, základy chlazení ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )
3.Základy vzduchotechniky, základní dimenze, prvky vzduchotechniky ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )
4.Systémy VZT, VZT ve velkých objektech, strojovny VZT, VZT v bytových a rodinných domech, přirozené a hybridní větrání ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )
5.BIM ( Ing. Jan Míka )
5 - BIM (PDF  3,8 MB)
6.Vodárenství, objekty na vodovodní síti, vodovodní přípojka, vnitřní vodovod ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
6 _Vnitřní vodovod 1 (PDF  3,9 MB)
7.Ohřev TV, požární vodovod, vodovod ve výškových budovách ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
7 - Vnitřní vodovod 2 (PDF  1,9 MB)
8.Odpadní vody, zařizovací předměty, vnitřní kanalizace splašková, odvodnění podzemních podlaží, kanalizační přípojka ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
9.Vnitřní kanalizace dešťová, čištění a likvidace odpadních vod, objekty na kanalizační síti, zpětné využití odpadních vod, kanalizace ve výškových budovách ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
9-Vnitřní kanalizace 2 (PDF  4,1 MB)
10.Topné plyny, vnější plynovod, plynovodní přípojky, vnitřní plynovod, plynové spotřebiče ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
10-Vnitřní plynovod (PDF  2,4 MB)
11.Elektrorozvody - Silnoproud, slaboproud. Umělé osvětlení vnitřních prostorů ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
11 - Elektrorozvody (PDF  4,3 MB)
12.Hromosvody. Výtahy ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
13.Konzultace

Podmínky zkoušky

viz. Přednáška č.1 - Úvod

Přednášející

Cvičení

Návrh řešení bude zpracován do projektu vypracovaného studentem v atelierech ( mimo zadání 2B ).

Celkový harmonogram cvičení

1.Ústřední vytápění budovy
2.Vzduchotechnika a bytové větrání.
3.BIM
BIM - podklady (PDF  6,3 MB)
BIM - vložení (MP4  5,3 MB)
BIM - vložení střechy (MP4  1,4 MB)
BIM - výběr 01 (MP4  115 kB)
BIM - výběr 02 (MP4  147 kB)
BIM - výběr 03 (MP4  108 kB)
BIM - výběr 04 (MP4  123 kB)
BIM - kótování (MP4  9 MB)
BIM - vytvoření řezu (MP4  10,9 MB)
4.Vnitřní vodovod
5.Vnitřní kanalizace
6.Vnitřní plynovod
7.Elektrické silové rozvody. Hromosvody.

Doporučená literatura a podklady

Vyoralová:TZB a infrastruktura sídel I - Zdravotní technika, 2016 - skriptum FA ČVUT
Vyoralová:TZB a infrastruktura sídel I - Vnitřní plynovod a vytápění, 2017 - skriptum FA ČVUT
Bystřický Pokorný : TZB A 2006, TZB B 2006– skriptum FA ČVUT
Houšková, Koubková : Technická zařízení budov-Cvičení 1- skriptum FA , ČVUT 2000
Centnerová, Papež : TZB II- větrání a klimatizace, cvičení- skriptum fakulty stavební ČVUT 2003
Kabele a kol. : Energetické a ekologické systémy 1 - skriptum fakulty stavební ČVUT 2005
Bystřický,Kaňka : Osvětlení - skriptum FA ČVUT
Marková, Vyoralová : TZB 40 – Umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody-skriptum Fsv ČVUT

Podmínky udělení zápočtu

a) účast na cvičení
b) konzultace - min.1x ke každému tématu
c) odevzdání grafických úloh 1 až 6 v požadovaném rozsahu
d) poslední termín odevzdání 12.2.2021

Forma odevzdání jednotlivých úloh:

  • Jednotlivé úlohy se odevzdávají v nadepsaných deskách - řešená profese, jméno, školní rok -
  • Kromě výkresové dokumentace by měla složka obsahovat velmi stručnou technickou zprávu s přiloženými výpočty a situaci ( závisí na požadavcích vyučujícího )

Jednotlivé opravené úlohy budou vráceny při udělení zápočtu.

Cvičící

INSTALACE DDS CADu

Instalace DDS CAD 2020_21 (PDF 280 kB)

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Harmonogram předmětu - KA (PDF 495 kB)
1 - Úvod, cvičení (PDF 140 kB)
2 - Vytápění - cvičení (PDF 8,4 MB)
Rampy (PDF 840 kB)
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2021 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899