Doktorandské studium

Okruhy a témata disertačních prací 2018-19 včetně anotací a vazeb na granty

okruhy-ds_15124.xlsx (XLSX 18 kB)

SVK 45/20/F5 Udržitelný životní cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny

SVK 44/20/F5 Dřevostavby a dřevo jako konstrukční a designový prvek

SVK 39/18/F5 Dřevěné konstrukce a energeticky úsporné dřevostavby

drevene-konstrukce.docx (DOCX 11,9 kB)

SVK 42/19/F5 Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky

SGS19/169/ OHK1-064/19 Energeticky efektivní řešení sídelních celků v architektonickém kontextu - Ing.arch. Karolína Falladová

SGS 19/200/OHK1/T/15 Praktické posouzení možností vytápění a chlazení historických staveb pasivními metodami - Ing.arch. Jaroslava Rolínková

SGS 18/197/OHK1/3T/15 - Ing.arch. Kristýna Schulzová: Metodika architektonického navrhování z hlediska vnitřního prostředí budov

Úvod (PDF 1,2 MB)

SGS 18/198/OHK1/3T/15 - Ing.arch. Monika Utěšená: Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti povrchu architektonického betonu vůči působení vnějších vlivů

Grant :

SGS12/159/OHK1/2T/15 - Ing.arch. Kristina Macurová : Architektura, budova, prostředí a jejich interakce

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly grantu (PDF 47,7 kB)

Teminologie

Terminologie a definice (PDF 766 kB)
Používané pojmy (PDF 766 kB)

Publikace ( články, referáty, příspěvky do sborníků....)

Grant :

SGS13/105/OHK1/2T/11 - Ing.Lenka Janečková : Transport světla tubusovým světlovodem

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly grantu (PDF 56,1 kB)

Výsledná zpráva

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2022 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899