Věda a výzkum

Granty :

Konference a workshopy pořádané ústavem:

Studentská vědecká konference Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky, 14.5.2019

Studentská vědecká konference Dřevěné konstrukce a dřevostavby se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu, 7.5.2019

2. ročník úspěšné konference z roku 2018 je zaměřena na navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu.
Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat je s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování; s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov; s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení; s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. a to vše především v sektoru staveb pro občanskou vybavenost.
Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobám diplomových a dizertačních prací, a prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi.
Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádán 2. ročník výstavy posterů nejlepších prací, kterou se nám již v roce 2018 podařila propojit s veřejně uznávanou akcí "Salon dřevostaveb".

Podklady ke stažení viz konec stránky (vzor poster, šablona příspěvek)

Výstavy pořádané ústavem:

Výstava příspěvků ze studentská vědecké konference Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky:

Liberec
Praha 9.-20.12.2019

Výstava posterů studentské vědecké konference Dřevěné konstrukce a dřevostavby se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu:

Liberec
Praha 9.-20.12.2019

VÝSTAVY studentských prací v rámci SVK 41/19/15 Dřevěné konstrukce a dřevostavby se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu" a SVK 39/18/F5 "Dřevěné konstrukce a energeticky úsporné dřevostaby", Volyně 16.-17.4.2019

Workshop archibeton 2019 (www.archibeton.cz )

Výstava studentské vědecké konference "Dřevěné konstrukce a energeticky úsporné dřevostavby", 5.-28.11.2018

     

Výstava DIY Archibeton, 5.-28.11.2018

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899