doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Místnost:Fakulta stavební A525
Telefon:+420 22435 4578
e-mail:

Publikační a vědecko-výzkumná činnost


Publikační aktivity:
  • Spoluautor 9 monografií
  • Autor 2 vysokoškolských skript
  • Spoluautor 4 vysokoškolských skript
  • Autor 17 příspěvků ve sbornících mezinárodních konferencí
  • Autor 4 příspěvků ve sbornících českých konferencí
  • Autor 36 článků v českých odborných časopisech

Prestižní publikace:
Kulhánek F.: Principy návrhu nízkoenergetických domů, In: Bydlení třetího milenia - nízkoenergetické domy, třetí díl, s. 2-3, SI Praha 2004
Kulhánek F.: Projekt „Nízkoenergetický a nízkonákladový dům pro ČR“, In: Bydlení třetího milenia, třetí díl, s. 38-43, SI Praha 2004
Dlesek, V. a kol.: Stavebně konstrukční detaily v obraze, část 5, Verlag Dashöfer nakladatelství stavební literatury Praha, 2005, ISBN 80-247-0765-9, 7 stran
Kulhánek, F.: Stavební ročenka 2006, Střecha plná vody, Jaga Group s. 54-56, Bratislava 2005, ISBN 80-8776-024-1, dtto ve slovenské verzi
Kulhánek, F.- Burgetová, E.: Stavebnícka ročenka 2007, Rekonštrukcia hydroizolačního systému pamiatkovo chráněného objektu (spoluautor), s. 100-102, Jaga Group Bratislava 2006, ISBN 80-8076-030-6, dtto v české verzi
Kolektiv autorů: Technické požadavky na výstavbu, část 11 Verlag Dashöfer nakladatelství stavební literatury Praha, 2006, 57 stran
Kulhánek F.: „Budovy s optimalizovanou spotřebou energie“, In: Bydlení třetího milenia - Energeticky úsporné stavby, čtvrtý díl, SI Praha 2007, 6 stran
Kulhánek F.: „Experimental Examination of Energy and Microclimate Properties of Two Low – Energy Buildings, In: Central Europe towards Sustainable Building, sborník mezinárodní konference, Praha 2007
Kulhánek F.: „Projekt nízkoenergetické školy v indickém Himaláji“, In: Budova a energie, sborník mezinárodní konference, Podbanské 2007

Vyzvané zahraniční přednášky:
Kulhánek, F.: Energy Efficiency Retrofit of Housing Stock, UNDP (United Nations Development Program), Sarajevo, 2004
Kulhánek, F.: Low-energy and Low-cost Building for Czech Republic, UNDP, Sarajevo 2004
Kulhánek, F.: UNDP Project for Czech Republic, UNDP + Ministerstvo stavebnictví Srbska, Beograd 2005

Životopis

1960 – 1963 Odborné učiliště - obor zedník, Náchod
1961 – 1965 Střední průmyslová škola stavební, Náchod
1965 – 1970 ing. - Stavební fakulta ČVUT v Praze
1982 CSc - Stavební fakulta ČVUT v Praze
1983 – 1986 Jazyková příprava expertů, obor angličtina, PF Univerzity Karlovy v Praze
1991 Soudní znalec v oboru stavebnictví
2006 Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
2007 doc. – Stavební fakulta ČVUT v Praze
2007 Autorizovaný inspektor

Studijní pobyty:
MISI Moskva 1976
LISI St. Petěrburg 1976
ISI Taškent 1976
University of Malta 1991
City University London 1992, 1994
DTU Lyngby Dánsko 1994
Technion Haifa Izrael 1995

Odborná specializace:
  • Tepelná ochrana budov
  • Navrhování obvodových a střešních plášťů
  • Nízkoenergetické a pasivní domy
  • Provozní energetická náročnost staveb a její snižování

Spolupráce s praxí:
Soudní znalec se specializací na tepelnou ochranu budov – zpracováno celkem 186 znaleckých posudků
Konzultant v oblasti návrhu a rekonstrukce obalových konstrukcí budov
Spoluautor projektu komplexního zateplení tří panelových bytových objektů
Konzultant pro oblast snižování provozní energetické náročnosti budov
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899