Ekonomie a management 1

Orientace absolventa fakulty v prostředí tržní ekonomiky, základní pojmy z oblasti ekonomiky. Podnikání v oblasti aktivit designera a architekta, založení firmy, charakteristika předmětu podnikání, vymezení z hlediska profilu absolventa architektury - designu, analýzy trhu, marketing, financování a rentabilita podnikatelského projektu, kalkulace, tvorba cen, tvorba podnikatelské strategie, podnikatelský projekt, feasibility study. Klíčová slova: Založení podniku - živnosti, marketing, plánování financování, podnikatelský projekt - feasibility study. Cíl předmětu: Sestavení technicko - ekonomické studie ( feasibility study ) pro realizaci podnikatelského projektu.

Kód: 524EM1
Program: M
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: zk
Jazyk: Čeština

Přednášky

Rozvrh hodin ZS 2020/2021 PDF 209 kB

Přednášky budou probíhat v první polovině semestru.

Distanční výuka: využívat MS TEAMS a Moodle. V systému Moodle naleznou studenti přednášky s ústním výkladem, že jak si v rozvrhu všimli, předmět má v průběhu týdne jednu hodinu přednášky a jednu hodinu cvičení a že dojde ke spojení na dvě vyučovací hodiny. Že je v první části semestru čekají ve větší četnosti přednášky a následně teprve cvičení. Cvičení povede Ing. Zbyněk Škoda. Tím, že je předmět v rozvrhu v pozdních odpoledních hodinách – budou přednášky s nahraným ústním komentářem v power pointu, což umožní studium i v jiném čase, než dle rozvrhu. Cvičení budou online v TEAMS.
1.
1.-prednaska-_ekn1_d (PDF  649 kB)
2.
2.-prednaska_ekn1 (PDF  483 kB)
3.
3.-prednaska-_ekn (PDF  1,9 MB)
4.
4.-prednaska-_ekn1 (PDF  343 kB)
5.
5a.-prednaska-_ekn1_d (PDF  337 kB)
5b.-prednaska-_ekn1_d (PDF  549 kB)
6.
6a.-prednaska-_ekn1_d (PDF  330 kB)
6b.-prednaska-_ekn1_d (PDF  949 kB)
7.
7.-prednaska-_ekn1_d (PDF  422 kB)

Poznámka k přednáškám

Operační finanční toky DOC 306 kB

Investiční výdaje projektu PDF 102 kB

Faktura PDF 925 kB

Výsledovka PDF 111 kB

Přednášející

Cvičení

Na základě poznatků z přednášek bude zpracována esej. Podle zaměřění eseje budou studenti rozděleni na skupiny. Každá skupina bude organizována jako tým s rozdělením úkolů pro zpracování jednotlivých částí technicko - ekonomické studie.

1.Formulace základního ekonomického problému do budoucí individuální činnosti absolventa. CO ?, JAK ?, PRO KOHO?
2.Charakteristika možností individuálního zaměření v praxi
3.Analýza variant budoucích příležitostí s využitím rozhodovacích metod a výběr varianty pro podnikatelský projekt
4.Zpracování zakladatelského rozpočtu, podmínky realizace ( feasibility study )
5.Volba typu podnikání - postup založení živnosti
6.Prezentace projektů

Doporučená literatura a podklady

Literatura PDF 131 kB

Podmínky udělení zápočtu

Prezentace technicko - ekonomické studie.
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2023 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899