TZB a infrastruktura sídel II

Technická infrastruktura a její funkce, odvodnění území, zásobování sídel vodou, plynem, teplem a el.energií, sdělovací technika, integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady.

Kód: 524TZ1N
Semestr: 7
Program: M
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Pro vyhledávání pražských dat možné použít portál: www.geoportalpraha.cz

Rozvrh hodin 2018/2019 PDF 302 kB

1.Technická infrastruktura a její funkce v urbanizovaném území( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
2.Zásobování pitnou a požární vodou( Ing. Petr Hrdlička )
Zásobování vodou (PDF  2,5 MB)
3.Odvodnění území( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
Odvodnění území (PDF  3,8 MB)
4.Elektrická energie( Ing. Petr Hrdlička )
Elektrická energie (PDF  5,8 MB)
5.Energetický plyn,CZT( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
Energetické systémy (PDF  3,2 MB)
6.Systémy pro přenos informací( Ing. Petr Hrdlička )
Přenos informací (PDF  2,2 MB)
7.Potrubní pošta.Integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )

Poznámka k přednáškám

SZ - Architektura a urbanismus PDF 131 kB

Doporučená literatura a podklady

Literatura:
doc.Ing.F.Medek,CSc.:Technická infrastruktura měst a sídel,skriptum ČVUT,říjen 2005

Ing.Z.Vyoralová, Ing.P.Hrdlička:Technická infrastruktura měst a sídel, skriptum ČVUT, 2013


Přednášející

Cvičení

Zadání jednotlivých úloh budou zpracovávány na předem vybrané urbanizované území.
Podmínky udělení zápočtu:
- účast na cvičení 100%
- odevzdávání úloh v požadovaném rozsahu

Poslední termín k odevzdání úloh:

Literatura:
doc.Ing.F.Medek,CSc.:Technická infrastruktura měst a sídel,skriptum ČVUT,říjen 2005

Ing.Z.Vyoralová, Ing.P.Hrdlička:Technická infrastruktura měst a sídel, skriptum ČVUT, 2013


1.Průzkum urbanizovaného území
2.Vyhodnocení urbanizovaného území
3.Návrh vnějšího vodovodu - vedení 2. a 3. kategorie
4.Odvodnění území jednotnou ( příp. oddílnou ) kanalizační sítí
5.Energetické potřeby sídla - bilanční výpočty
Energie sídla - bilance (PDF  385 kB)
6.Energetické potřeby sídla - návrh distribučních sítí
7.Konzultace, kompletace

Cvičící

KRAJINA - témata seminárních prací

Způsoby odvodnění
odvodneni-a-retence.pdf (PDF 10,4 MB)
Půdní eroze
pudni-eroze.pdf (PDF 1,1 MB)
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2019 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899