TZB a infrastruktura sídel II

Technická infrastruktura a její funkce, odvodnění území, zásobování sídel vodou, plynem, teplem a el.energií, sdělovací technika, integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady.

Kód: 524TZ1N
Semestr: 7
Program: M
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Pro vyhledávání pražských dat možné použít portál: www.geoportalpraha.cz

Rozvrh hodin ZS 2019/2020

1.Technická infrastruktura ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
2.Zásobování území vodou ( Ing. Petr Hrdlička )
3.Odvodnění území ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
4.Energie sídla - Elektrické soustavy ( Ing. Petr Hrdlička )
5.Energie sídla - tepelné sítě, zásobování plynem ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
6.Informační systémy ( Ing. Petr Hrdlička )
7.Odpadové hospodářství ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )

Poznámka k přednáškám

SZ - Architektura a urbanismus PDF 131 kB

Doporučená literatura a podklady

Literatura:
doc.Ing.F.Medek,CSc.:Technická infrastruktura měst a sídel,skriptum ČVUT,říjen 2005

Ing.Z.Vyoralová, Ing.P.Hrdlička:Technická infrastruktura měst a sídel, skriptum ČVUT, 2013


Přednášející

Cvičení

Zadání jednotlivých úloh budou zpracovávány na předem vybrané urbanizované území.
Podmínky udělení zápočtu:
- účast na cvičení 100%
- odevzdávání úloh v požadovaném rozsahu

Poslední termín k odevzdání úloh: 14.2.2020

Literatura:
doc.Ing.F.Medek,CSc.:Technická infrastruktura měst a sídel,skriptum ČVUT,říjen 2005

Ing.Z.Vyoralová, Ing.P.Hrdlička:Technická infrastruktura měst a sídel, skriptum ČVUT, 2013


1.Průzkum urbanizovaného území
Ochranná pásma (PDF  26 kB)
Tabulka vrstev dat (PDF  251 kB)
2.Vyhodnocení urbanizovaného území
3.Návrh vnějšího vodovodu - vedení 2. a 3. kategorie
4.Odvodnění území jednotnou ( příp. oddílnou ) kanalizační sítí
5.Energetické potřeby sídla - bilanční výpočty
6.Energetické potřeby sídla - návrh distribučních sítí
7.Konzultace, kompletace

Cvičící

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2019 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899