TZB a infrastruktura sídel I

Ústřední vytápění budov, vzduchotechnika, umělé osvětlení vnitřních prostorů, vnitřní kanalizace,vodovod a plynovod, elektrické silové rozvody v budově.

Kód: 524TZIB
Semestr: 5
Program: B
Rozsah: 2+2
Kredit: 4
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Rozvrh hodin 2018/20019 PDF 302 kB

1.

Úvod( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )

TZB a jeho vliv na vnitřní prostředí, základy vzduchotechniky, VZT ve velkých objektech včetně strojovny VZT( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )


TZIB - Úvod (PDF  798 kB)
Základy vzduchotechniky (PDF  2,1 MB)
2.

VZT v bytových a rodinných domech, hybridní a přirozené větrání( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )


3.

Základy chlazení, tepelná zátěž, možnosti chlazení, akumulace chladu( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )


Základy chlazení (PDF  2,1 MB)
4.

Základy vytápění, zdroje tepla, otopné soustavy, komíny( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )


Základy vytápění (PDF  3,6 MB)
5.

Vytápění velkých objektů, bytových a rodinných domů, ohřev teplé vody( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )


6.

Vodárenství, objekty na vodovodní síti, vodovodní přípojka, vnitřní vodovod( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )


7.

Ohřev TV, požární vodovod, vodovod ve výškových budovách( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )


8.

Odpadní vody, zařizovací předměty, vnitřní kanalizace splašková, odvodnění podzemních podlaží, kanalizační přípojka( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )


9.

Vnitřní kanalizace dešťová, čištění a likvidace odpadních vod, objekty na kanalizační síti, zpětné využití odpadních vod, kanalizace ve výškových budovách( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )


10.

Topné plyny, vnější plynovod, plynovodní přípojka, vnitřní plynovod, plynové spotřebiče( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )


Vnitřní plynovod (PDF  2,5 MB)
11.

Elektrorozvody: silnoproud, slaboproud. Umělé osvětlení vnitřních prostorů( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )


Elektrorozvody (PDF  3 MB)
12.

Hromosvody. Výtahy.( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )


13.

Konzultace( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )

Podmínky zkoušky

viz. Přednáška č.1 - Úvod

Přednášející

Cvičení

Návrh řešení bude zpracován do projektu vypracovaného studentem v atelierech ( mimo zadání 1A ).

Celkový harmonogram cvičení PDF 490 kB

1.Vzduchotechnika a bytové větrání
2.Ústřední vytápění budovy
Vytápění - zadání (PDF  5,4 MB)
Vytápění - značení (PDF  726 kB)
3.Vnitřní vodovod
4.Vnitřní kanalizace
5.Vnitřní plynovod
6.Elektrické silové rozvody

Doporučená literatura a podklady

Vyoralová:TZB a infrastruktura sídel I - Zdravotní technika, 2016 - skriptum FA ČVUT
Vyoralová:TZB a infrastruktura sídel I - Vnitřní plynovod a vytápění, 2017 - skriptum FA ČVUT
Bystřický Pokorný : TZB A 2006, TZB B 2006– skriptum FA ČVUT
Houšková, Koubková : Technická zařízení budov-Cvičení 1- skriptum FA , ČVUT 2000
Centnerová, Papež : TZB II- větrání a klimatizace, cvičení- skriptum fakulty stavební ČVUT 2003
Kabele a kol. : Energetické a ekologické systémy 1 - skriptum fakulty stavební ČVUT 2005
Bystřický,Kaňka : Osvětlení - skriptum FA ČVUT
Marková, Vyoralová : TZB 40 – Umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody-skriptum Fsv ČVUT

Podmínky udělení zápočtu

a) účast na cvičení
b) konzultace - min.1x ke každému tématu
c) odevzdání grafických úloh 1 až 6 v požadovaném rozsahu
d) poslední termín odevzdání 15.2.2019

Forma odevzdání jednotlivých úloh:

  • Jednotlivé úlohy se odevzdávají v nadepsaných deskách - řešená profese, jméno, školní rok -
  • Kromě výkresové dokumentace by měla složka obsahovat velmi stručnou technickou zprávu s přiloženými výpočty a situaci ( závisí na požadavcích vyučujícího )

Jednotlivé opravené úlohy budou vráceny při udělení zápočtu.

Cvičící

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2019 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899