TZB a infrastruktura sídel I

Ústřední vytápění budov, vzduchotechnika, umělé osvětlení vnitřních prostorů, vnitřní kanalizace,vodovod a plynovod, elektrické silové rozvody v budově.

Kód: 524TZIB
Semestr: 5
Program: B
Rozsah: 2+2
Kredit: 4
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Rozvrh hodin ZS 2019/20020

Přenášky i pro studijní obor KRAJINÁŘSKÁ ARCKITEKTURA - TZ1K,TZ2K

1.Úvod do problematiky TZB. ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ) Základy vytápění, zdroje tepla, otopné soustavy, komíny. ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )
Úvod do TZB (PDF  1005 kB)
2.Vytápění velkých objektů, bytových a rodinných domů, ohřev teplé vody, základy chlazení ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )
3.Základy vzduchotechniky, základní dimenze, prvky vzduchotechniky ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )
4.Systémy VZT, VZT ve velkých objektech, strojovny VZT, VZT v bytových a rodinných domech, přirozené a hybridní větrání ( Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. )
5.BIM ( Ing. Jan Míka )
6.Vodárenství, objekty na vodovodní síti, vodovodní přípojka, vnitřní vodovod ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
7.Ohřev TV, požární vodovod, vodovod ve výškových budovách ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
8.Odpadní vody, zařizovací předměty, vnitřní kanalizace splašková, odvodnění podzemních podlaží, kanalizační přípojka ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
9.Vnitřní kanalizace dešťová, čištění a likvidace odpadních vod, objekty na kanalizační síti, zpětné využití odpadních vod, kanalizace ve výškových budovách ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
10.Topné plyny, vnější plynovod, plynovodní přípojky, vnitřní plynovod, plynové spotřebiče ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
11.Elektrorozvody - Silnoproud, slaboproud. Umělé osvětlení vnitřních prostorů ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
12.Hromosvody. Výtahy ( Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. )
13.Konzultace

Podmínky zkoušky

viz. Přednáška č.1 - Úvod

Přednášející

Cvičení

Návrh řešení bude zpracován do projektu vypracovaného studentem v atelierech ( mimo zadání 2B ).

Celkový harmonogram cvičení

1.Ústřední vytápění budovy
2.Vzduchotechnika a bytové větrání. BIM
3.Vnitřní vodovod
4.Vnitřní kanalizace
5.Vnitřní plynovod
6.Elektrické silové rozvody. Hromosvody.

Doporučená literatura a podklady

Vyoralová:TZB a infrastruktura sídel I - Zdravotní technika, 2016 - skriptum FA ČVUT
Vyoralová:TZB a infrastruktura sídel I - Vnitřní plynovod a vytápění, 2017 - skriptum FA ČVUT
Bystřický Pokorný : TZB A 2006, TZB B 2006– skriptum FA ČVUT
Houšková, Koubková : Technická zařízení budov-Cvičení 1- skriptum FA , ČVUT 2000
Centnerová, Papež : TZB II- větrání a klimatizace, cvičení- skriptum fakulty stavební ČVUT 2003
Kabele a kol. : Energetické a ekologické systémy 1 - skriptum fakulty stavební ČVUT 2005
Bystřický,Kaňka : Osvětlení - skriptum FA ČVUT
Marková, Vyoralová : TZB 40 – Umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody-skriptum Fsv ČVUT

Podmínky udělení zápočtu

a) účast na cvičení
b) konzultace - min.1x ke každému tématu
c) odevzdání grafických úloh 1 až 6 v požadovaném rozsahu
d) poslední termín odevzdání 14.2.2020

Forma odevzdání jednotlivých úloh:

  • Jednotlivé úlohy se odevzdávají v nadepsaných deskách - řešená profese, jméno, školní rok -
  • Kromě výkresové dokumentace by měla složka obsahovat velmi stručnou technickou zprávu s přiloženými výpočty a situaci ( závisí na požadavcích vyučujícího )

Jednotlivé opravené úlohy budou vráceny při udělení zápočtu.

Cvičící

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Harmonogram předmětu - KA (PDF 495 kB)
1 - Úvod, cvičení (PDF 142 kB)
2 - Vytápění - cvičení (PDF 8,4 MB)
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2019 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899