Stavební fyzika II

Stavební tepelná technika,tepelný odpor, tepelné ztráty, tepelná stabilita místnosti, difúze a kondenzace vodní páry.

Kód: 524SF2
Semestr: 4
Program: B
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Rozvrh hodin LS 2019/2020 PDF 208 kB

Přednášející

Cvičící

Obsah cvičení

Požadavky na udělení zápočtu

Požadované znalosti ke zkoušce

Studijní literatura:

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899