Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.
Room:514
Phone:+420 22435 6291
e-mail:

Consulting Hours in semestr

DayTimeNotice
Monday13:00 - 14:00

Lectures

, , , Technical infrastucture [en], Technical infrastructure [en]

Seminars

, , Technical infrastucture [en], Technical infrastructure [en]

, , , , , , , , ,

Poznámka, informace k výuce

POZOR - DISTANČNÍ VÝUKA TZ2N –Obnovitelné zdroje energie
Povinně volitelný předmět ( 7 +7 )
Přednášky :
Přednášky jsou a budou v termínu konání zveřejněny na moodlu a stránkách ústavu. Budou vyhrazeny určené hodiny chatu přes MS Teams, kdy je možné vznášet dotazy k přednáškám, případně ujasnit některé nejasnosti. Předpoklad - úterý 13.00 – 15.00 hod.
Cvičení :
Cvičení probíhá formou postupného zpracovávání samostatné práce ( jak přibývají informace na přednáškách ). Konzultace postupů bude možná, stejně jako přednášky, přes MS Teams v určených hodinách. Předpoklad - úterý 13.00 – 15.00 hod.Veškeré podklady, postupy a odkazy nutné ke zpracování seminární práce jsou nebo budou nahrány na moodlu a zveřejněny na stránkách ústavu.
Ukončení předmětu :
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který bude udělen, po splnění požadavků na seminární práci, na základě postru A3 nahraného do požadovaného termínu na moodlu a případné osobní prezentaci seminární práce. Její termín a forma budou upřesněny podle vývoje situace.
Konzultace BP, DP :
Konzultace BP a DP budou probíhat buď online přes MS Teams v individuálně dohodnutých termínech v po a čt nebo v případě pouze konkrétních dotazů přes email.

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899