Ekonomie a management 1 [en]

Kód: 524EM1
Program: M
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: zk
Language: Czech

Lectures

Rozvrh hodin ZS 2020/2021 PDF 209 kB

Přednášky budou probíhat v první polovině semestru.

Distanční výuka: využívat MS TEAMS a Moodle. V systému Moodle naleznou studenti přednášky s ústním výkladem, že jak si v rozvrhu všimli, předmět má v průběhu týdne jednu hodinu přednášky a jednu hodinu cvičení a že dojde ke spojení na dvě vyučovací hodiny. Že je v první části semestru čekají ve větší četnosti přednášky a následně teprve cvičení. Cvičení povede Ing. Zbyněk Škoda. Tím, že je předmět v rozvrhu v pozdních odpoledních hodinách – budou přednášky s nahraným ústním komentářem v power pointu, což umožní studium i v jiném čase, než dle rozvrhu. Cvičení budou online v TEAMS.

Seminars

Na základě poznatků z přednášek bude zpracována esej. Podle zaměřění eseje budou studenti rozděleni na skupiny. Každá skupina bude organizována jako tým s rozdělením úkolů pro zpracování jednotlivých částí technicko - ekonomické studie.

1.Formulace základního ekonomického problému do budoucí individuální činnosti absolventa. CO ?, JAK ?, PRO KOHO?
2.Charakteristika možností individuálního zaměření v praxi
3.Analýza variant budoucích příležitostí s využitím rozhodovacích metod a výběr varianty pro podnikatelský projekt
4.Zpracování zakladatelského rozpočtu, podmínky realizace ( feasibility study )
5.Volba typu podnikání - postup založení živnosti
6.Prezentace projektů

Page not found!

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2024 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899