Představujeme Ústav stavitelství II. 15124

Činnost ústavu je zaměřena na problematiku komplexní konstrukční tvorby staveb,
orientovanou na výuku, výzkum, expertní, konzultační, publikační a projektovou činnost
i šíření technických informací v architektonické a stavební praxi...

více informací

Zaměstnanci

Seznam osob (lidé, vyučující, pedagogové, akademický stav), které v ústavu působí...

zobrazit

Výuka

Informace o vypsaných předmětech, které se na ústavu učí, informace o výuce...

zobrazit

Věda a výzkum

Seznam hotových projektů, které vypracoval ústav, informace o nových projektech...

zobrazit

Publikační činnost

Seznam publikací, které ústav vydal, odkazy na další užitečné zdroje...

zobrazit
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2023 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899