Stavební fyzika II

Stavební tepelná technika,tepelný odpor, tepelné ztráty, tepelná stabilita místnosti, difúze a kondenzace vodní páry.

Kód: 524SF2
Semestr: 4
Program: B
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Distanční výuka: Podklady ke cvičením a přednáškám jsou na Moodle v předmětu B192-524SF2 - Stavební fyzika. Úkoly prosím odevzdávejte přes email a po odsouhlasení nahrávejte na Moodle. Je možné si po emailu domluvit online konzultaci pomocí aplikace Teams. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výuka předmětu SF2 bude opět fungovat dle rozvrhu online na platformě MS Teams. První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. 2. 2021 od 9:00 do 10:30. První cvičení pak v úterý 16. 2. 2021 a 23.2.2021od 9:00 do 17:30 dle Vámi zapsaného kurzu. Cvičení budou probíhat formou aktivních konzultací a diskuzí, na které je potřeba se předem připravit. Na první cvičení si prosím připravte celkem čtyři skladby obalových konstrukcí rodinného domu (ideálně toho, který jste zpracovávali na SF1). Jedná se o skladbu 1) obvodové konstrukce - stěny, 2) skladbu střechy nebo zatepleného stropu posledního podlaží (pokud máte nevytápěný půdní prostor) 3) skladbu podlahy na zemině a 4) skladbu podlahy nad nevytápěným suterénem. Každou konstrukci prosím jednoduše naskicujte, okótuje a popište. Obrázky si připravte do vašeho PC, aby bylo možno je nasdílet a konzultovat hned na prvním cvičení. Termín odevzdání 1., 2. a 3. cvičení 20. 4. 2021 Budeme se na Vás těšit a v hodinách stavební fyziky. Za tým Daniela Bošová, Lenka Prokopová a Dagmar Richtrová

Rozvrh hodin LS 2019/2020 PDF 207 kB

1.
přednáška_1 (PDF  3,5 MB)
2.
přednáška_2 (PDF  3,1 MB)
3.
přednáška_3 (PDF  1,7 MB)
4.
přednáška_4 (PDF  2,9 MB)
5.
přednáška_5 (PDF  2,2 MB)
6.
přednáška_6 (PDF  3,1 MB)

Přednášející

Cvičení

Distanční výuka: Podklady ke cvičením a přednáškám jsou na Moodle v předmětu B192-524SF2 - Stavební fyzika Úkoly prosím odevzdávejte na Moodle V době cvičení budu k dispozici ke konzultacím na Teams (ale byla bych raději, abyste si konzultaci domluvili předem na konkrétní čas) V době přednášek bude ke konzultacím k dispozici paní docentka Bošová

Cvičící

Obsah cvičení

Požadavky na udělení zápočtu

Požadované znalosti ke zkoušce

Studijní literatura:

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2022 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899