Stavební fyzika II

Stavební tepelná technika,tepelný odpor, tepelné ztráty, tepelná stabilita místnosti, difúze a kondenzace vodní páry.

Kód: 524SF2
Semestr: 4
Program: B
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Rozvrh hodin LS 2018/2019 PDF 205 kB

2.
2. přednáška (PDF  1,9 MB)
4.
4. přednáška (PDF  449 kB)
5.
5. přednáška (PDF  7,9 MB)

Přednášející

Cvičící

Obsah cvičení

Požadavky na udělení zápočtu

Požadované znalosti ke zkoušce

Studijní literatura:

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2019 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899