Stavební fyzika II

Stavební tepelná technika,tepelný odpor, tepelné ztráty, tepelná stabilita místnosti, difúze a kondenzace vodní páry.

Kód: 524SF2
Semestr: 4
Program: B
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Distanční výuka: Podklady ke cvičením a přednáškám jsou na Moodle v předmětu B192-524SF2 - Stavební fyzika. Úkoly prosím odevzdávejte přes email a po odsouhlasení nahrávejte na Moodle. Je možné si po emailu domluvit online konzultaci pomocí aplikace Teams.

Rozvrh hodin LS 2019/2020 PDF 207 kB

1.
1. přednáška PBS (PDF  2,6 MB)

Přednášející

Cvičení

Distanční výuka: Podklady ke cvičením a přednáškám jsou na Moodle v předmětu B192-524SF2 - Stavební fyzika Úkoly prosím odevzdávejte na Moodle V době cvičení budu k dispozici ke konzultacím na Teams (ale byla bych raději, abyste si konzultaci domluvili předem na konkrétní čas) V době přednášek bude ke konzultacím k dispozici paní docentka Bošová

Cvičící

Obsah cvičení

Požadavky na udělení zápočtu

Požadované znalosti ke zkoušce

Studijní literatura:

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899