Stavební fyzika I

Požadavky české legislativy na návrh a provoz budov a stavebních konstrukcí z hlediska proslunění, denního osvětlení a ochrany před hlukem. Základní metody navrhování a posuzování budov z těchto hledisek.

Kód: 524SF1B
Semestr: 3
Program: B
Rozsah: 1+1
Kredit: 2
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Rozvrh hodin ZS 2020/2021

1.Osvětlení, oslunění, akustika( doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. )
2.Oslunění a proslunění budov( doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. )
3.Denní osvětlení budov( doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. )
4.Denní osvětlení budov( doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. )
5.Akustika stavebních konstrukcí ( doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. )

Přednášející

Cvičení

  • Proslunění, denní osvětlení a akustika v budovách
  • Řešení úloh z hlediska proslunění obytných budov za pomoci diagramu zastínění a pravoúhlého slunečního diagramu.
  • Výpočet denního osvětlení v prostorech obytných i pracovních metodou Daniljukových úhlových sítí, a pomocí Waldramova diagramu.
  • Výpočet šíření hluku ve venkovním prostoru, výpočet pohltivosti místnosti.
1.
Diagram zastineni (PDF  1,9 MB)
2.
3.
Denní osvětlení (PDF  7,1 MB)

Doporučená literatura a podklady

Kaňka J.: Stavební fyzika 1: Zvuk a denní světlo v Architektuře, Praha 2003
Kaňka J.: Stavební fyzika 1: Akustika Budov, Praha 2007
ČSN 734301 Obytné budovy
ČSN 730580 části 1. - 4. Denní osvětlení budov
ČSN 730532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků

Podmínky udělení zápočtu

  1. Vypracování všech zadaných úloh
  2. 75% účast na cvičení
  3. splnění závěrečného testu ze stavební fyziky

Cvičící

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2022 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899