Provádění a stavební management III

Realizace dřevěných a nízkoenergetických budov. Materiály a jejich zabudování do dřevěných objektů; zpracování dřeva a výrobků ze dřeva; realizace srubových budov; provádění lehkých a těžkých dřevěných skeletů prvkovou a panelovou montáží; realizace plošných dřevěných konstrukcí; spoje dřevěných konstrukcí; řešení spodní stavby; řešení, provádění a kontrola difúzně uzavřených a difúzně otevřených plášťů; suché a mokré procesy v dřevěných budovách; hybridní konstrukce pro nízkoenergetické budovy; dokončovací a kompletační konstrukce v dřevostavbách. Cvičení ve skupinách.

Kód: 524PAM3
Semestr: 8
Program: M
Rozsah: 0+2
Kredit: 2
Hodnocení: klz
Typ: povinně volitelný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Distanční výuka:
Předmět PAM 3 Dřevostavby budou probíhat formou distanční výuky přes MOODLE, kde budou umístěny přednášky, podklady a odkazy pro zpracování cvičení, včetně požadovaných postupových kroků, a konzultací. Prosím o registraci. Zároveň přednášky a odkazy budou uveřejněny na webu ústavu; lze také komunikovat přes email: bois.designe@gmail.com prosím, do předmětu emailu uveďte, že se jedná o PAM 3. Neoznačené emaily neotvírám z bezpečnostních důvodů. Přednášky jsou zkrácené o materiály, které nesmím tímto způsobem publikovat, děkuji za pochopení. Pokud nebude možné konečnou prezentaci cvičení přednést na konferenci, je nutné ji doplnit o podrobný komentář, tak jak byste ji prezentovali. Kdo nemá odsouhlasené zadání urychleně poslat k odsouhlasení!!!

AKTUÁLNĚ


Rozvrh hodin LS 2019/2020 PDF 207 kB


Zápis zápočtu po zaslání prezentace v konzultačních hodinách
>
1.Úvod do problematiky dřevostaveb, dřevo jako stavební materiál
PAM 3 _ úvod (PDF  9,2 MB)
2.Konstrukčně výrobní systémy dřevostaveb – konstrukce, výroba, montáž, kontrola
Zadání pro 1. konzultaci:
navrhněte nosnou dřevěnou konstrukci vámi navrženého dřevěného konstrukčního systému (lehký skelet, těžký skelet, roubená stavba, CLT panely ...), v půdorysech, řezu, a 3 detailů konstrukčních spojů.
klh-construction-en (PDF  3,3 MB)
3.Obalové pláště dřevostaveb – difúzně otevřené a uzavřené
4.Materiály pro dřevostavby
5.Architektura dřevostaveb – příklady z praxe
6.Pasívní domy a jejich konstrukce a architektura
7.Projekce dřevostaveb do výroby a posuzování jejich ekologie
8.Realizace dřevostaveb – příklady z praxe
9.Exkurze – tesařství Biskup – automatické opracování a úprava řeziva
10.Exkurze – realizace stavby
11.Prezentace seminární práce nebo projektu
12.Prezentace seminární práce nebo projektu

Doporučená literatura a podklady

ODKAZY


Přednášející

Cvičení

1.Zadání pro 1. konzultaci: navrhněte nosnou dřevěnou konstrukci vámi navrženého dřevěného konstrukčního systému (lehký skelet, těžký skelet, roubená stavba, CLT panely ...), v půdorysech, řezu, a 3 detailů konstrukčních spojů.
Zadání cvičení PAM3 (PDF  97,3 kB)
2.

Témata seminárních prací


1. Dřevo jako obnovitelná surovina.
2. Architektura a konstrukce dřevostaveb.
3. Varianty konstrukčních systémů a jejich užití v praxi.
4. Nízkoenergetické a pasivní dřevěné domy.
5. Ekologie dřevostaveb.

Cvičící

Příloha

SVK Dřevostavby 5.5.2020 (JPG 818 kB)
vzor prezentace dřevostavby (PPTX 7,5 MB)
vzor poster (PPTX 2,3 MB)
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899