Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.
Místnost:544
Telefon:224356312
e-mail:
www:janeclen

Konzultační hodiny (v semestru)

Den konzultaceČasPoznámka
útery16:30 - 17:30místnost č. 544, na konzultace se předem domluvte emilem!!

Přednášky

TZB a infrastruktura sídel I, TZB a infrastruktura sídel III

Cvičení

Stavební fyzika I, Stavební fyzika II

Ateliéry, projekty

Bakalářský projekt, Ateliér-bytové stavby, Ateliér-studie k bakalářské práci, Ateliér-soubor staveb, Ateliér-volné zadání, Ateliér-realizační projekt, Ateliér-občanská stavba, Ateliér-urbanismus, Ateliér-povinně volitelný, Diplomní projekt

Poznámka, informace k výuce

DISTANČNÍ VÝUKA
Konzultace Stavební fyziky II, případně bakalářských a diplomových prací probíhá po e-mailu lenka.prokopova@fa.cvut.cz.
V případě potřeby bude možné konzultace pomocí aplikace Office365-Teams, na kterou je potřeba se emailem předem domluvit.
Prosím nainstalujte si aplikaci OFFICE 365-Teams a na obrazovku si připravte výkresy, které budete chtít konzultovat, jelikož aplikace umožňuje sdílení Vaší obrazovky. Děkuji.

Přednášky z předmětu SF2 jsou k dispozici na stránkách ústavu a v systému MOODLE. Prosím prostudujte si je a po předchozí domluvě termínu lze nejasnosti konzultovat v aplikaci OFFICE 365-Teams online.

Publikační a vědecko-výzkumná činnost


- Janečková, L. - Bošová, D.: Svetlovod v strešnej konštrukcii v horskej oblasti. Stavebné materiály. 2013, roč. IX, č. 04, s. 20-21. ISSN 1336-7617.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Úroveň denního osvětlení v interiéru v závislosti na směru zasklení okenního otvoru. ATELIÉR otvorových výplní, izolací a vybavení staveb. 2012, roč. 1, č. 2-3/2012, s. 11-13. ISSN 1212-4370.
- Kittler, R. - Darula, S. - Janečková, L.: Slunce jako významný přírodní zdroj světla v budovách. Stavební obzor. 2013, roč. 9, č. 9/2013, s. 221-224. ISSN 1210-4027.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Optimisation of the Design of Daylight Guidance Systems Including Measurement Methodology. Advanced Materials Research [online]. 2013, vol. 649, no. 2013, p. 97-100. Internet: http://www.scientific.net. ISSN 1662-8985.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Ostění a jeho vliv na denní osvětlení. TZB info [online]. 2013, roč. 15, Internet: http://stavba.tzb-info.cz/denni-osvetleni-a-osluneni/10447-osteni-a-jeho-vliv-na-denni-osvetleni. ISSN 1801-4399.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Regeneration of Precast Panel Buildings in Terms of Its Effect on Daylight. Advanced Materials Research [online]. 2013, vol. 649, no. 2013, p. 113-116. Internet: http://www.scientific.net. ISSN 1662-8985.
- Bošová, D. - Janečková, L.: Regeneration of Precast Panel Buildings in Terms of Its Effect on Daylight. In EnviBuild 2012. Brno: University of Technology, 2012, p. 113-116. ISSN 1022-6680.ISBN 978-3-03785-596-6.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Daylight in interiors. In Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges. Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, vol. 1, p. 971-975. ISBN 978-0-415-66195-9.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Komparativní analýza okenních otvorů z hlediska účinnosti poskytování denního osvětlení. In Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2011. Hradec Králové: Stavokonzult, 2011, s. 67-70.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Optimisation of The Design of Daylight Guidance Systems Including Measurement Methodology. In EnviBuild 2012 - Buildings and Enviroment. Brno: Technical University in Brno, Faculty of Civil Engineering, 2012, p. 148-151. ISSN 1022-6680.ISBN 978-80-214-4600-7.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Optimisation of The Design of Daylight Guidance Systems Including Measurement Methodology. In EnviBuild 2012. Brno: University of Technology, 2012, p. 97-100. ISSN 1022-6680.ISBN 978-3-03785-596-6.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Optimizing the design light guides including methods of MEASURING. In LumeNet2012. Sheffield: University of Sheffield, 2012, p. 25.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Regeneration of Precast Panel Buildings in Terms of Its Effect on Daylight. In EnviBuild 2012 - Buildings and Enviroment. Brno: Technical University in Brno, Faculty of Civil Engineering, 2012, p. 172-175. ISSN 1022-6680.ISBN 978-80-214-4600-7.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Světlovod ve střešní konstrukci - v horské oblasti. In Strechy 2012. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012, díl 1, s. 147-151. ISBN 978-80-227-3824-8.
- Janečková, L. - Bošová, D.: The use of daylight for sustainable development. In LUX EUROPA Kraków 2013 - 12th European Lighting Conference. Szczyrk: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2013, vol. 1, p. 361-365. ISBN 978-83-910849-6-0.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Vliv rekonstrukce obvodového pláště a doplňkového osvětlení na množství světla v obytné místnosti. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2012, díl 1, s. 107-114. ISBN 978-80-553-0798-5.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Vliv umístění a velikosti okenního otvoru na množství a kvalitě osvětlenosti interiéru. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2011 Inovace ve stavebnictví (Innovation in Building Construction). Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, s. 91-97. ISBN 978-80-904877-5-8.
- Janečková, L. - Darula, S. - Bošová, D.: Differences between 5- second and X-minute intervals of daylight measurements. In enviBUILD 2014 - International conference proceedings. Bratislava: STU v Bratislave, 2013, p. 171-174. ISBN 978-80-227-4070-8.
- Janečková, L. - Darula, S. - Bošová, D.: Rozdíly mezi namě řenými 5-sekundovými daty a jejich integrovanými hodnotami při hodnocení dostupnosti denního osvětlení. In Progres techniky v architektúre. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013, s. 172-175. ISBN 978-80-227-4105-7.
- Janečková, L. - Bošová, D.: Ostění a jeho vliv na denní osvětlení. In Dřevěná okna, dveře, schody 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, díl 1, .
- Janečková, L. - Bošová, D.: Problematika denního osvětlení: Vliv okenního rámu na úroveň denního osvětlení. In Dřevěná okna, dveře, schody 2012. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 37-41. ISBN 978-80-7375-599-7.

GRANTY


SVK 39/18/F5 - Dřevěné konstrukce a energeticky úsporné dřevostavby

SGS15/222/OHK1/3T/15 - Aplikace inovativních materiálů na celoskleněné konstrukce z hlediska kvality vnitřního prostředí
SGS13/105/OHK1/2T/11 - Transport světla tubusovým světlovodem - hlavní řešitelka
SGS12/108/OHK1/2T/11 - Optimalizace návrhu prosvětlení podstřešních prostor - člen týmu, ukončený grant
SGS11/102/OHK1/2T/11 - Optimalizace návrhu světlovodů včetně metodiky měření - hlavní řešitelka, ukončený grant
LLP - Erasmus 2012-2013. . Spolupráce se Slovenskou akademií věd v Bratislavě, participace na projektu VEGA 2/0029/11
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899