doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
Místnost:515
Telefon:+420224356295
e-mail:
www:pokorny

Konzultační hodiny (v semestru)

Den konzultaceČasPoznámka
pondělí13:00 - 14:3017. června 2019
pondělí13:30 - 14:3024. června 2019

Ateliéry, projekty

Ateliér-bytové stavby, Ateliér-studie k bakalářské práci, Ateliér-soubor staveb, Ateliér-volné zadání, Ateliér-realizační projekt, Ateliér-občanská stavba, Ateliér-urbanismus, Bakalářský projekt, Ateliér-povinně volitelný, Diplomní projekt

Poznámka, informace k výuce

Konzultační hodiny budou dále aktualizovány.
Konzultace individuálně po domluvě (pokorny@fa.cvut.cz)

Publikační a vědecko-výzkumná činnost

Pokorný,A.,Špaček,B.: Projektování velkokuchyní. Praha,Merkur 1979
Pokorný,A.,Špaček,B.: Kuchyně pro společné stravování - 3. vydání. Praha, Vydavatelství ČVUT 1990
Bystřický,V.,Pokorný,A.: Technická zařízení budov – B. Praha, Vydavatelství ČVUT Praha 2000
Pokorný,A.,Měřička,J.: Problems of flow of students in the technical universittes. Sborník sympozia IGIP Budapešť1996
Pokorný,A.: Projektování kuchyní společného stravování. Časopis moderní kuchyně 1997
Pokorný,A.,Měřička,J.: Program „Teacher in the Czech Republic“. Sborník sympozia IGIP Klagenfurt 1997
Bystřický,V.,Pokorný,A.: Technická zařízení budov - A. Praha, Vydavatelství ČVUT 1998
Pokorný,A.,Měřička,J.: Technical Teacher Training as Further Education. Sborník sympozia IGIP Moskva 1998
Pokorný,A,Dobrovská,D.,Vlček: Order of Educasion at Technical Universities. Sborník sympozia IGIP Istanbul 1999
Pokorný,A.,Měřička,J.: Nev Lav on Higher Education in the Czech Republic. Sborník sympozia IGIP Istanbul 1999
Zuna,P.,Pokorný,A.,Dobrovská,D.: Hope and Mysery of Technical Universities. Sborník sympozia IGIP Istanbul 1999
Pokorný,A.,Měřička,J.: Priority inženýrského vzdělávání Sborník mez.konference Hradec Králové 2000
Pokorný,A.,Měřička,J.: Media Application Ojektives in Engineering Education. Sborník sympozia IGIP Biel 2000 (CH)
Dobrovská,D.,Pokorný,A.,Zuna,P.: Students Rating of Istructional Evaluation: a Regular Occurance or an Obligation ?
Sborník sympozia IGIP Biel 2000 (CH)
Cyrus,P,Měřička,J.,Pokorný,A.: K vyšší pedagogické kvalifikaci učitelů technických předmětů . Sborník mez.konference Hradec Králové 2001
Cyrus,P,Měřička,J. ,Pokorný,A.: Doktorské studium“teorie vyučování technických předmětů (inženýrská pedagogika) Aula 2/2000
Pokorný,A. : Multimediální programy a filmy v inženýrském studiu, Časopis FÓRUM arch. a stavebnictví 3+4/2000
Pokorný,A.: Budovy pro 21.století. Časopis Inženýrská komora 2001
Pokorný,A. : Zdravotně technické instalace v gastronomických provozech, Časopis Český instalatér 2/2001
Dobrovská,D.,Pokorný,A.: Management of people by managers with Technical background-research resultats. Sborník sympozia IGIP Klagenfurt 2001 (A)
Cyrus,P.,Měřička,J.,Pokorný,A.: Doktoral studies „Theory of teaching of technical courses (engineering education)“ Sborník sympozia IGIP Klagenfurt 2001 (A)
Pokorný,A. : Projektování gastronomických provozů, Sborník semináře Spol. pro techniku prostředí, Praha 2002
Bystřický,V.,Pokorný,A.: Technická zařízení budov A. Vydavatelství ČVUT 2003 (50%)
Dobrovská,D.,Měřička,J.,Pokorný,A.:Humanities at theCTU in Prague,Sb.symp.Karlsruhe2003 (30%)
Bystřický,V.,Pokorný,A.: Technická zařízení budov B. Vydavatelství ČVUT 2003 (50%)
Pokorný,A.,Měřička,J.: Priority inž. vzdělávání. Sborník mez. Konference Hradec králové 2000(50%)
Pokorný,A.: Zdravotně technické instalace v gastronomických provozech. Časopis Český instalatér 2/2001
Dobrovská,D.,Pokorný,A.:Implementing New Methods in Engineering Pedagogy Sborník sympozia Istanbul 2005 Tr (50%)
Měřička,J.,Pokorný,A.:Trends in development of engineering education in the Czech Republic Sborník sympozia IGIP Tallinn 2006 Estonia (50%)
Andres,P.,Dobrovská,D.,Pokorný,A.,Vaněček,D.: Avoiding Plagiarism And Collusion Sborník sympozia ICEE Coimbra 2007 Portugal (30%)
Dobrovská,D.,Pokorný,A.,Měřička,J.:MISUSE OF THE INTERNET STUDY MATERIAL SOURCES Sborník symposia IGIP a SEFI Miškolc 2007 Hungary (30%)
Měřička,J.,Pokorný,A.:MEDIA AND THEIR ROLE IN ENGINEERING EDUCATION Sborník symposia IGIP Moskva 2008 Rusko (50%)
Významnější posudky a projekty
Pokorný a kol.: Posouzení technických zařízení objektů ČSOB v Praze. Pro ČSOB ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT 1996.
Pokorný: Posouzení rekonstrukce stravovacího provozu objektu AŽD Praha. Pro AŽD Praha 1997.
Pokorný,Novák: Znalecký posudek vzduchotechniky a vytápěcího systému Domu potravin Praha. Pro stavební institut Praha 1998.
Pokorný: Návrh stravovacího provozu Komerční banky Praha, Kavčí hory. Pro Atelier Brno Hrůša a Pelčák 1998.
Pokorný,Novák : Posouzení kondenzace vody ve střešní konstrukci budovy BAUMAX. Pro stavební institut Praha 1999
Pokorný: Posouzení projektové dokumentace pro stavbu České pojišťovny a.s. Spálená 16,Praha 1. Pro West Consulting Praha 1999
Pokorný: Posouzení technického stavu časti objektu MMF UK v Praze 8-Tróji, Praha 2000
Pokorný : Projekt technologické části restauračního zařízení v Praze 1. Pro West Consulting, Praha 2000

Členství v habilitačních nebo jmenovacích komisích
Habilitační komise na fakultě stavební, fakultě architektury ČVUT a fakultě stavební VUT Brno, 6x za posledních 5 roků.

Členství v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
- předseda Dozorčí rady 1992 až 1999
- člen představenstva od 1999
- předseda Akreditační komise ČKAIT pro CŽV od 2001 do 2005
- předseda RADY pro rozvoj profese
Společnost pro techniku prostředí – člen výboru odborné skupiny
IGIP - Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku - člen Českého národního monitorovacího výboru

Ostatní významné aktivity
1985-1991: proděkan fakulty architektury ČVUT pro pedagogickou činnost.
1992-93: vedoucí pedagogického oddělení R ČVUT
1994- 1999 prorektor ČVUT pro pedagogickou činnost
1996-31.1.1997: pověřen výkonem funkce rektora ČVUT
1990-2014: vedoucí ústavu (katedry) Stavitelství II, fakulta architektury ČVUT
1993-2006: předseda výběrové komise mezinárodního festivalu TECHFILM
1996 a 1997: ředitel festivalu TECHFILM.
Místopředseda oborové rady doktorského studijního programu na Univerzitě Hradec Králové : Studijní program
„Specializace v pedagogice (75 07 V)“, stud.obor „Teorie vyučování technických předmětů (inženýrská pedagogika)“ do 2010
Člen oborové rady doktorského studijního programu na ČVUT, fakultě strojní, studijní obor „Technika prostředí“ do 2012
2012- Udělena Medaile Josefa Hlávky pro nestory a významné osobnosti české vědy jako ocenění za celoživotní dílo 2014-Čestný člen Komory autorizovanách inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Životopis

Narozen 03.12.1939 ve Staré Říši okr.Jihlava

Vzdělání
1958-63: Ing. ČVUT - fakulta stavební
studijní směr: Architektura a pozemní stavitelství
studijní obor: Pozemní stavby a konstrukce
1973: CSc. v oboru Teorie a konstrukce pozemních staveb

Obor jmenování
1980 - Teorie a konstrukce pozemních staveb
Habilitační práce:“Projektování velkokuchyní“
Přednáška a obhajoba před vědeckou radou fakulty architektury ČVUT v Praze.

Odborná zkušenost
1963-1976: Fakulta stavební ČVUT - pedagog katedry Technická zařízení budov
1977 - dosud: Fakulta architektury ČVUT - pedagog ústavu (katedry) Stavitelství II
1969-1970: CSTB Paříž, Francie - stáž Moderní konstrukce
1963-dosud: Projekční činnost v oborech autorizace ČKAIT
Autorizovaný inženýr České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) pro obory:
Pozemní stavby
Technika prostředí staveb
Technologická zařízení staveb
Energetické auditorství
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2019 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899