Kristina Macurová

Téma disertační práce :

Architektonická a energetická koncepce budovy a jejich interakce

Školitel:

doc.Ing.A.Pokorný,CSc.

Grant 1 :

SGS14/160/OHK1/2T/15 – Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických budov 20. století

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly grantu (PDF 30,3 kB)

Teminologie

Návrh standatu posudku (PDF 3,1 MB)
Legislativa (PDF 146 kB)

Prezentace

RD 1 (PDF 6,1 MB)
RD 2 ( Vítkovice ) (PDF 6,8 MB)
BD ( Pokorného ) (PDF 3,7 MB)
RD Pustkovec (PDF 6,1 MB)
BD Rodimcevova (PDF 5,5 MB)
Energetická opatření (PDF 863 kB)

Výsledná zpráva

Průběžná zpráva (PDF 272 kB)

Publikace ( články, referáty, příspěvky do sborníků....)

Grant 2 :

SGS12/159/OHK1/2T/15 - Ing.arch. Kristina Macurová : Architektura, budova, prostředí a jejich interakce

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly grantu  (PDF 200 kB)

Terminologie

Používané pojmy (PDF 766 kB)
Terminologie a definice (PDF 766 kB)

Prezentace

RD 1 ( Ing.arch.Macurová ) (PDF 5,2 MB)
RD 2 ( Ing.arch.Macurová ) (PDF 5,3 MB)
RD 3 ( Ing.arch.Macurová ) (PDF 5,3 MB)
RD 4 ( Ing.arch.Macurová ) (PDF 4,7 MB)
RD 6 ( Ing.arch.Macurová ) (PDF 5,2 MB)
RD 7 ( Ing.arch.Macurová ) (PDF 7,1 MB)
RD 8 ( Ing.arch.Macurová ) (PDF 6,4 MB)
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2023 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899