Grant SGS14/160/OHK1/2T/15: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických budov 20. století

Řešitel :

Ing.arch.et.Ing.Jiří Adámek

Spoluřešitelé :

Ing.arch.Krista Macurová

Anotace :

Anotace (PDF 31,9 kB)

Cíle :

Cíle řešeného projektu (PDF 30,3 kB)

Výsledná zpráva :

Průběžná zpráva 2014 (PDF 271 kB)

Závěrečná práce

Závěrečná zpráva (PDF 122 kB)
 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2022 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899