Grant SGS12/159/OHK1/2T/15: Architektura, budova, prostředí a jejich interakce

Řešitel:

Ing.arch.Krista Macurová

Spoluřešitelé :

Ing.arch.et.Ing.Jiří Adámek

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2022 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899