Výstavy SVK 45/20/F5 Udržitelný životní cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajinya SVK 40/20/F5 Dřevostavby a dřevo jako konstrukční a designový prvek vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny, 7. - 18.12.2020

Datum: 9.11.2020

Výstavy studentských vědeckých konferencí 7. - 18.12.2020, atrium Fakulty architektury ČVUT Praha:

SVK 45/20/F5 Udržitelný životní cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny

Studentské návrhy energeticky úsporných – pasivních, hybridních nebo energeticky aktivních objektů posuzované z hlediska hospodaření s veškerou vodou objektu a jeho dopad na  uspořádání budov, urbanizovaného území či krajiny. Součástí všech návrhů řešení je vyhodnocení vodního hospodářství z pohledu šedé a modré vodní stopy a zároveň vhodnosti a ekonomického dopadu jejího zpětného využívání, akumulace či retence. Řešení by měla zohlednit i ekonomickou stránku návrhu, a to nejen z pohledu možných dotací, ale především z pohledu nákladů a prosté návratnosti. Podstatným faktorem návrhu je i výsledný architektonický výraz budovy, území či krajiny.

SVK 40/20/F5 Dřevostavby a dřevo jako konstrukční a designový prvek vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny,

Studentská vědecká konference byla zaměřena na navrhování a prováděnídřevostaveb, tento ročník byl navíc zaměřený i na dřevo jako konstrukční a designový prvek. Cílem konference bylo mimo jiné informovat studenty o problematice dřevostaveb a některých jejich specifikací v rámci přípravného procesu od studie až po realizaci, kdy téma bylo zpracováno architektonickým ateliérem Prodesi v.o.s., který se tématem dřevostaveb každodenně zabývá. Studenti pak zpracovávali témata: Dřevo v norskéarchitektuře, Papír ve stavebnictví, Novodobá tenkovrstvá izolace pro dřevostavby, Zatížení popínavými rostlinami, Vlhkostní vlastnosti smrkového dřeva, Vícepodlažní dřevostavby a jejich vliv na životní prostředí, Modulární výstavný pavilón, Nový krov stávajícího objektu v jihočeském městysu, Stodola Prachatice, Dům s přístavem nebo Roubený dům v Benátkách u Turnova, atd. rezentace na konferenci připravují studenty k samostatné práci, k obhajobám diplomových a dizertačních prací, k prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi.

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899