Salon dřevostaveb 2020

Datum: 31.1.2020

V rámci pořádání studentských konferencí na téma "Dřevěné konstrukce a dřevostavby" Ústav stavitelství II. spolupracuje se Salonem dřevostaveb. Přijměte pozvání na Salon dřevostaveb 2020, informace naleznete na www.salondrevostaveb.cz

Cílem Salonu dřevostaveb je od jeho vzniku v roce 2005 šířit osvětu o moderní architektuře a progresivním stavění ze dřeva. Zviditelnit nejlepší realizace v daném roce, přiblížit přednosti a perspektivu dřevostaveb jako udržitelné formy výstavby jak v  oboru individuální bytové, tak v oblasti veřejných, komerčních a vícepodlažních budov.

Vést investory a architekty k odpovědnému stavitelství a  životnímu stylu s přidanou hodnotou kvalitní architektury a  zdravých prostor na život, práci, vzdělávaní i odpočinek. Informovat o nejnovějších technologiích, materiálech a trendech v tvorbě a realizaci dřevostaveb.

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2020 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899